Kinderverpleegkundige

Werkzaamheden en opleiding

Een kinderverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige die zorg verleent aan kinderen van alle leeftijden, van pasgeborenen tot adolescenten.

Wat doet een kinderverpleegkundige?

  • verlenen van medische, fysieke en emotionele zorg aan kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege ziekte, verwondingen of chirurgische ingrepen
  • uitvoeren van medische handelingen, zoals het toedienen van medicatie, plaatsen van infusen en het verzorgen van wonden
  • monitoren van de vitale functies van het kind
  • bieden van emotionele en psychosociale ondersteuning aan het kind en de familie
  • communiceren met ouders en andere zorgverleners
  • begeleiden en ondersteunen van kinderen en ouders bij het begrijpen en omgaan met de medische situatie
  • beantwoorden van vragen
  • verstrekken van educatie en instructies

Om kinderverpleegkundige te worden volg je eerst de basisopleiding tot verpleegkundige op mbo- of hbo-niveau. Na het bepalen van dit diploma, kun je je specialiseren tot kinderverpleegkundige.

Het verhaal van - Elze
2