Privacy

Privacy statement Sollicitanten

Het Catharina Ziekenhuis hecht grote waarde aan je privacy. Wij verzamelen de persoonsgegevens van je sollicitatie alleen voor wervings- en selectiedoeleinden waarbij we handelen conform de NVP sollicitatiecode. Een screening waaronder het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure. Afhankelijk van de vacature waarop je solliciteert, kan voorafgaande aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de geselecteerde kandidaat een aanstellingskeuring plaatsvinden.

Voor welke sollicitanten:

 • voor interne vacatures van het Catharina Ziekenhuis (inclusief Flexbureau);
 • voor open sollicitaties;
 • voor vrijwilligersfuncties;
 • voor functies als vakantiekracht.
 • Voor opleidingsplekken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

 • naam, voornamen, , geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, LinkedIn profiel en soortgelijke gegevens,
 • gegevens over functionele eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden;
 • gegevens die door de sollicitant zijn vermeld in het curriculum vitae en de motivatiebrief;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn verstrekt;
 • andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke bepaling.

 

Hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens:

 • van de sollicitant zelf door de gegevens die de sollicitant in zijn sollicitatie opgeeft middels het curriculum vitae, de motivatiebrief en/of tijdens de gesprekken;
 • met toestemming van de sollicitant;
 • door het opvragen van informatie bij de door de sollicitant aangegeven referenties;
 • door het raadplegen van internet (bijv. Google, Linkedin, Facebook);
 • indien van toepassing, door het raadplegen van het BIG- en/of RGS-register.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij deze persoonsgegevens:

Doeleinden werving en selectie

 • de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor een functie die vacant is of kan komen;
 • de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten vanwege de sollicitatie;
 • de interne toegangscontrole en de bedrijfsbeveiliging;
 • de uitvoering of toepassing van een wettelijke bepaling.

 

Doeleinden screening

Het screenen van sollicitanten vindt plaats om de kwalitatief hoogwaardige zorg en patiëntveiligheid binnen het Catharina Ziekenhuis te waarborgen.

Waar worden deze persoonsgegevens bewaard:

 • De persoonsgegevens als genoemd in deze bijlage worden bewaard in een externe applicatie (database) bij een derde. Met deze derde is een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen van de AVG.

Wie hebben inzage in deze persoonsgegevens:

 • De medewerkers van de afdeling Recruitment en HR-advies van de service-eenheid HRM/O&O;
 • De vacaturehouder van de vacature waar de sollicitant op solliciteert;
 • De selectiecommissie bestaande uit de medewerkers die zijn aangewezen voor het maken van een selectie uit de sollicitanten.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens:

 • De persoonsgegevens van sollicitanten worden vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd;
 • Indien de sollicitant ons schriftelijk toestemming verleend om de persoonsgegevens langer te mogen bewaren, blijven deze maximaal één jaar bewaard.
2