Neonatologie verpleegkundige

Werkzaamheden en opleiding

Wil je werken op de couveuseafdeling, dan kun je kiezen voor de specialisatie neonatologie verpleegkundige. Je verleent zorg aan pasgeborenen, met name aan zieke of te vroeg geboren baby’s die intensieve zorg nodig hebben.

Wat doet een neonatologie verpleegkundige?

  • zorgen voor de medische, fysieke en emotionele behoeften van pasgeborenen
  • observeren en monitoren van de vitale functies van de baby, zoals de ademhaling, hartslag en temperatuur
  • zorgen dat de baby’s comfortabel en veilig zijn
  • uitvoeren van medische handelingen, zoals het toedienen van medicatie, plaatsen van infusen en katheters
  • ondersteuning bieden aan ouders en families, beantwoorden van vragen, informatie geven en emotionele steun bieden

Om neonatologie verpleegkundige te worden heb je eerst de basisopleiding tot verpleegkundige nodig. Je kunt deze opleiding op mbo- of hbo-niveau volgen. Na het behalen van dit diploma, kun je je specialiseren in neonatologie door de high care neonatologie opleiding te volgen.

Het verhaal van - Richelle
2