Werken bij - Vrouw / Kind centrum

Verloskunde en kraamafdeling

Als verloskundige ben je gespecialiseerd in het begeleiden van zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

Wat doet een verloskundige?

 • voorlichting geven over een gezonde zwangerschap, bevalling en kraamzorg
 • helpen bij het opstellen van een geboorteplan
 • controleren van de gezondheid van de zwangere vrouw en haar baby tijdens de zwangerschap
 • begeleiden van de zwangere vrouw tijdens de bevalling
 • bieden van emotionele en fysieke steun en zorgen voor de veiligheid van de moeder en de baby tijdens de bevalling
 • na de bevalling zorgen voor de medische zorg van de pasgeborene en de gezondheid van de moeder
 • advies geven over borstvoeding, verzorging van de baby en herstel na de bevalling

Om verloskundige, oftewel obstetrieverpleegkundige, te worden volg je de hbo-opleiding verloskunde. Je kunt er ook voor kiezen om eerst de opleiding tot basisverpleegkundige te volgen en je later te specialiseren tot verloskundige.

Het verhaal van - Britt

Couveuseafdeling

Wil je werken op de couveuseafdeling, dan kun je kiezen voor de specialisatie neonatologie verpleegkundige. Je verleent zorg aan pasgeborenen, met name aan zieke of te vroeg geboren baby’s die intensieve zorg nodig hebben.

Wat doet een neonatologie verpleegkundige?

 • zorgen voor de medische, fysieke en emotionele behoeften van pasgeborenen
 • observeren en monitoren van de vitale functies van de baby, zoals de ademhaling, hartslag en temperatuur
 • zorgen dat de baby’s comfortabel en veilig zijn
 • uitvoeren van medische handelingen, zoals het toedienen van medicatie, plaatsen van infusen en katheters
 • ondersteuning bieden aan ouders en families, beantwoorden van vragen, informatie geven en emotionele steun bieden

Om neonatologie verpleegkundige te worden heb je eerst de basisopleiding tot verpleegkundige nodig. Je kunt deze opleiding op mbo- of hbo-niveau volgen. Na het behalen van dit diploma, kun je je specialiseren in neonatologie door de high care neonatologie opleiding te volgen.

Het verhaal van - Richelle

Kinderafdeling

Een kinderverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige die zorg verleent aan kinderen van alle leeftijden, van pasgeborenen tot adolescenten.

Wat doet een kinderverpleegkundige?

 • verlenen van medische, fysieke en emotionele zorg aan kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege ziekte, verwondingen of chirurgische ingrepen
 • uitvoeren van medische handelingen, zoals het toedienen van medicatie, plaatsen van infusen en het verzorgen van wonden
 • monitoren van de vitale functies van het kind
 • bieden van emotionele en psychosociale ondersteuning aan het kind en de familie
 • communiceren met ouders en andere zorgverleners
 • begeleiden en ondersteunen van kinderen en ouders bij het begrijpen en omgaan met de medische situatie
 • beantwoorden van vragen
 • verstrekken van educatie en instructies

Om kinderverpleegkundige te worden volg je eerst de basisopleiding tot verpleegkundige op mbo- of hbo-niveau. Na het bepalen van dit diploma, kun je je specialiseren tot kinderverpleegkundige.

Het verhaal van - Elze