nieuws overzicht

Dé plek voor ontwikkeling

Je bent afgestudeerd als verpleegkundige en werkt met veel plezier in het ziekenhuis. Misschien sinds kort, misschien al jaren. En misschien komt binnenkort het moment dat je denkt: ik wil doorgroeien! Welke mogelijkheden heb je dan? De conclusie is dat je ontzettend veel mogelijkheden hebt. Daarom vind je hier een overzicht van alle verpleegkundige functies in het Catharina Ziekenhuis, waarbij een MBO-V of HBO-V de basis is. Ook vertellen een paar collega’s over de ervaring met hun gespecialiseerde functie.

      

De verpleegkundig specialist

Mohammed Said werkt als verpleegkundig specialist bij Bariatrie. „Een verpleegkundig specialist (VS) is een tweejarige duale opleiding, waarin je leren en werken combineert. Je wordt opgeleid tot de graad Master of Science. De vier kerncompetenties die centraal staan, zijn klinisch handelen, kennisontwikkeling, onderzoek en vakinhoudelijk leiderschap. De opleiding biedt meer perspectief voor verpleegkundigen. Er zijn twee hoofdstromingen: verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg (AGZ) en verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Je mag jezelf alleen zo noemen als je de opleiding hebt voltooid en een BIG-registratie hebt. Een verpleegkundig specialist mag zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoeren en overlegt rechtstreeks met de patiënt over de behandeling.” Mohammed heeft fijne ervaringen binnen zijn functie opgedaan. Vanaf het begin begeleid ik de patiënt en beantwoord ik al zijn vragen. Daarnaast kunnen patiënten met klachten bij mij terecht voor diagnostiek, behandeling en verwijzing. Ik werk nauw samen met betrokken disciplines en ben verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, continuïteit en de coördinatie van de directe patiëntenzorg. Patiëntencontact en de dynamiek binnen het Obesitascentrum maken het werk leuk!”

Research verpleegkundige

Caroline van der Plas werkt als researchverpleegkundige bij de polikliniek Urologie. „In deze functie coördineer je medisch onderzoek met mensen. Je bewaakt de veiligheid van deelnemende patiënten en zorgt dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens het studieprotocol en de geldende regelgeving. Je werkt nauw samen met de hoofdonderzoeker, ondersteunende afdelingen en specialisten. Voordat je studies uit mag voeren, is het belangrijk dat je een Good Clinical Practice training certificaat op zak hebt. Dit is een kwaliteitsstandaard voor klinisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. In Nederland zijn er verschillende research opleidingen, bijvoorbeeld de opleiding researchverpleegkundige/clinical research coördinator van de Breederode Hogeschool in Rotterdam. En omdat Engels de voertaal is bij internationale studies, is een goede beheersing van de Engelse taal nodig.” Deze baan is Caroline op het lijf geschreven. „Het is fijn om een grote mate van zelfstandigheid te hebben. Korte lijntjes met specialisten en ondersteunende afdelingen maken dat je sneller kunt handelen en zaken kunt oplossen. Door de diversiteit in verantwoordelijkheden is het nooit saai. Je bent vaak een baken voor deelnemende kandidaten omdat je meer tijd hebt om dingen te bespreken tijdens de visites.”

Welke functies heb je dan nog meer?

IC-verpleegkundige, MC-verpleegkundige, medewerker preoperatieve screening, IVF-verpleegkundige, endoscopie-assistent, endoscopieverpleegkundige, anesthesiemedewerker, HCK-verpleegkundige, operatieassistent, gipsverbandmeester, wond- en decubitusverpleegkundige, CC-verpleegkundige, kinder- en neonatologieverpleegkundige, kinderverpleegkundige, kinderoncologieverpleegkundige, oncologieverpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige, recoveryverpleegkundige, SEH-verpleegkundige, adviseur neurorevalidatie, transferverpleegkundige, verpleegkundig consulent, (kinder)diabetesverpleegkundige, verpleegkundig specialist, sedatie praktijk specialist, gespecialiseerd verpleegkundige, coördinerend verpleegkundige, EHH-verpleegkundige, hartfalenverpleegkundige, dialyseverpleegkundige, beleidssecretaris Verpleegkundig Stafbestuur, Remote Care verpleegkundige, verpleegkundig pijnconsulent, teamleider, adviseur opleiden, verpleegkundig onderzoeker, flexverpleegkundige en adviseur Kwaliteit & Veiligheid.

Meer weten over een van deze functies? Dan kun je altijd contact opnemen met het betreffende specialisme. Of houd de vacatures in de gaten.

nieuws overzicht
2