nieuws overzicht

Een kijkje achter de schermen bij het Verpleegkundig Stafbestuur

Wat is het Verpleegkundig Stafbestuur? Wat kunnen de collega’s uit dit bestuur betekenen voor onze verpleegkundigen? Hoe gaan ze te werk, wat is hun visie? Ilse-Marita Smeulders (voorzitter) en Joris Reijnders (vice-voorzitter) vertellen er alles over in dit kijkje achter de schermen.

Met ruim 1.300 verpleegkundigen zijn wij de grootste beroepsgroep in het Catharina Ziekenhuis. Veel beslissingen die in het ziekenhuis worden genomen, gaan dan ook over verpleegkundigen. Maar wie behartigt de belangen van al die verpleegkundigen?

Gevraagd en ongevraagd advies

Ilse-Marita: „Daar is het Verpleegkundig Stafbestuur voor. In de kern adviseren wij gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur over (beleids)thema’s die de verpleegkundigen binnen ons ziekenhuis raken. We maken ons sterk voor de professionele ontwikkeling en gaan ons de komende jaren richten op het verstevigen van de positie, invloed en zeggenschap van verpleegkundigen in het Catharina Ziekenhuis. We mogen trots zijn op onze verpleegkundigen en dragen dit dan ook uit.” Joris: „Hoe belangrijk het is om in te blijven zetten op de verpleegkundige ontwikkeling, kwam in het afgelopen jaar duidelijk naar voren. In de eerste coronagolf wisten we volledig terug te vallen op onze verpleegkundige professionaliteit, hoewel niemand wist hoe het verloop van het coronavirus was en welke behandelingen zouden aanslaan. Wat was het krachtig om te zien hoe iedereen vanuit zijn/haar verpleegkundige vaardigheden op een snelle manier de juiste zorg voor de patiënt wist te leveren. En de patiënt, dat is waar we het voor doen. Dat is het uiteindelijke doel van het Verpleegkundig Stafbestuur: gezamenlijk de beste kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid in de zorg voor onze patiënten leveren.”

Verpleegkundige pijlers

Het Verpleegkundig Stafbestuur wil zich de komende jaren sterk maken voor de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen én het verstevigen van de positie, invloed en zeggenschap van deze groep. Hoe? Door te werken met verpleegkundige pijlers en door een intensievere samenwerking met andere disciplines, stafafdelingen en ondersteunende diensten. De pijlers zijn:

1. Verpleegkundige professionalisering

Investeren in de ontwikkeling van verpleegkundige professionalisering is van essentieel belang voor het zijn en blijven van een topklinisch ziekenhuis. Naast verpleegkundige functiedifferentiatie bij zowel de algemene als de gespecialiseerde verpleegafdelingen, richten we ons met deze pijler op de verdere uitbreiding van zeggenschap, professionele verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door het uitbreiden van het Versterkingsprogramma Verpleegkundigen en te starten met een verpleegkundig ontwikkelportfolio.

2. Verpleegkundige als netwerker

We weten dat er op afdelingsniveau goede verpleegkundige initiatieven worden ontwikkeld en uitgevoerd. Hierin gaan we (nog) meer de samenwerking opzoeken. Zowel intern (tussen afdelingen) als extern (Santeon). We richten bijvoorbeeld twee (pilot) verpleegkundige platforms op waar ziekenhuisbreed verpleegkundige onderwerpen uitgewerkt worden en de samenwerkingsverbanden van de VeSPA (Vereniging Verpleegkundig Specialisten & Physician Assistants) worden uitgebreid.

3. Verpleegkundige in balans

We willen een stabiele, fijne werkomgeving voor verpleegkundigen, waarbij we ons richten op de vitaliteit en het welzijn. We gaan samen met de organisatie een vitaliteitsprogramma voor verpleegkundigen ontwerpen. Ook gaan we samenwerken met de service-eenheid HRM om nog meer verpleegkundigen aan het ziekenhuis te binden en het voor verpleegkundigen aantrekkelijk te houden om hier werkzaam te blijven.

4. Verpleegkundige als slimme zorgverlener

Verpleegkundigen worden opgeleid om kritisch en reflectief naar zorgprocessen te kijken. Als zij meer regelruimte krijgen, kan er kritischer gekeken worden welke taken daadwerkelijk waarde toevoegen aan het zorgproces. Wij richten ons op optimalisatie van het verpleegkundig proces door onder andere te investeren in het ziekenhuisbreed uitwerken van twee Zinnige Zorg initiatieven binnen het verpleegkundig domein. Daarnaast zetten we ons in voor Registratie op Maat om onnodige registratie te voorkomen binnen het verpleegkundig proces.

5. Verpleegkundige als innovator

Continu verbeteren, innoveren, het doen van onderzoek en leiderschap zijn onmisbare verantwoordelijkheden van verpleegkundigen. Wij staan voor verdere ontwikkeling rondom het gebruik van zorgtechnologie om de verpleegkundige zorg in ons ziekenhuis toekomstbestendig te maken. Dit willen we onder andere bereiken door de digitale basisvaardigheden van verpleegkundigen te verbeteren en gebruik te maken van digitale mogelijkheden om het voorraadbeheer efficiënter in te regelen, zodat verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar materialen.

Samenwerking met andere professionals

Ilse-Marita: „Wat ons in de eerste coronagolf opviel, was hoe goed de samenwerking met de andere professionals in het ziekenhuis verliep. Hierdoor zijn er snel veel goede zorgplannen opgezet. Deze samenwerking met andere professionals willen we als Verpleegkundig Stafbestuur dan ook vasthouden. We hebben de ambitie om in de toekomst op een gelijkwaardige positie met de Medische Staf te gaan samenwerken. We zijn ervan overtuigd dat door versterking van de samenwerking we een nog betere kwaliteit kunnen neerzetten.”

nieuws overzicht
2