nieuws overzicht

Het ERAS protocol

Het Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocol is een gestandaardiseerd zorgpad dat gericht is op het verbeteren van de uitkomsten van patiënten die een operatie ondergaan. Het ERAS-protocol wordt niet alleen toegepast in de chirurgie, maar ook in andere medische specialismen zoals de verloskunde. In deze blog wordt dieper ingegaan op het gebruik van het ERAS-protocol bij de afdeling verloskunde in ziekenhuizen.

Wat is het ERAS-protocol?

Het ERAS-protocol is ontworpen om het herstel van patiënten te versnellen en hun verblijf in het ziekenhuis te verkorten, terwijl het behoud van de kwaliteit van zorg en veiligheid van de patiënt wordt gegarandeerd. Het protocol is een gestandaardiseerd zorgpad waarin verschillende aspecten van de zorg, zoals de preoperatieve voorbereiding, de operatie en de postoperatieve zorg, worden geoptimaliseerd.

Het ERAS-protocol in de verloskunde

Het ERAS-protocol wordt steeds vaker toegepast bij de afdeling verloskunde in ziekenhuizen. Het protocol richt zich op de pre- en postnatale zorg voor de moeder en haar baby. Het doel is om de duur van de bevalling te verkorten en de kans op complicaties te verminderen.

Preoperatieve fase

De preoperatieve fase omvat de periode vanaf het moment dat de zwangerschap wordt vastgesteld tot aan de bevalling. Het ERAS-protocol begint al in deze fase. Tijdens deze fase wordt er voorlichting gegeven aan de moeder over de bevalling en worden er afspraken gemaakt over de bevalling. Ook worden er eventuele risicofactoren besproken en worden er afspraken gemaakt over het gebruik van medicatie en voeding.

Operatieve fase

Tijdens de operatieve fase van de bevalling wordt het ERAS-protocol ook toegepast. Hierbij wordt er onder andere gebruik gemaakt van de nieuwste technieken en materialen om de bevalling zo vlot en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van epidurale anesthesie in plaats van algemene anesthesie, wat minder bijwerkingen heeft en minder invloed heeft op de baby.

Postoperatieve fase

De postoperatieve fase is de periode na de bevalling. Het ERAS-protocol richt zich ook op deze fase. Hierbij wordt er onder andere gebruik gemaakt van een multidisciplinair zorgteam, dat bestaat uit verloskundigen, gynaecologen en neonatologen. Dit team werkt samen om ervoor te zorgen dat de moeder en haar baby de beste zorg krijgen. Ook wordt er gezorgd voor een goede pijnbestrijding en worden er afspraken gemaakt over de voeding van de baby.

Voordelen van het ERAS-protocol in de verloskunde

Het gebruik van het ERAS-protocol bij de afdeling verloskunde in ziekenhuizen heeft een aantal voordelen.

  • Verbeterde patiëntenuitkomsten: Het ERAS-protocol kan leiden tot verbeterde patiëntenuitkomsten, waaronder kortere ziekenhuisverblijven, minder complicaties en sneller herstel na de bevalling. Dit kan positieve effecten hebben op de tevredenheid van de patiënt en de algehele zorgervaring.
  • Verminderde complicaties: Het ERAS-protocol bevat elementen zoals preoperatieve screening en optimalisatie van de gezondheidstoestand van de patiënt, het verminderen van nuchtertijd, gebruik van multimodale pijnbestrijding, en vroege mobilisatie. Deze kunnen het risico op complicaties, zoals infecties, trombo-embolische gebeurtenissen en urineweginfecties, verminderen.
  • Kortere ziekenhuisverblijven: Het ERAS-protocol kan helpen bij het verkorten van de duur van het ziekenhuisverblijf na de bevalling, wat kan leiden tot kostenbesparingen voor de patiënt en het ziekenhuis. Dit kan ook bijdragen aan het verminderen van de belasting van de ziekenhuisbedden en het verbeteren van de toegang tot zorg voor andere patiënten.
  • Betere pijnbestrijding: Het ERAS-protocol maakt gebruik van multimodale pijnbestrijdingstechnieken, waaronder lokale anesthetica, niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) en opioïden, om postoperatieve pijn te beheersen. Dit kan helpen bij het verminderen van het gebruik van opioïden, wat op zijn beurt het risico op opioïde-gerelateerde bijwerkingen en verslaving kan verminderen.
  • Verbeterde voeding en hydratatie: Het ERAS-protocol bevat ook richtlijnen voor vroege orale voeding en hydratatie na de bevalling, wat kan bijdragen aan een sneller herstel en het verminderen van het risico op complicaties, zoals uitdroging en ondervoeding.
  • Verbeterde patiëntbetrokkenheid: Het ERAS-protocol moedigt actieve betrokkenheid van de patiënt aan bij het herstelproces, inclusief vroege mobilisatie en actieve deelname aan het herstelplan. Dit kan de patiënt empowerment vergroten en de betrokkenheid bij het zorgproces bevorderen.
nieuws overzicht
2